Att föda upp valpkullar

Om man gillar hundar och inte är rädd för ett hårt arbete kan en idé vara att börja föda upp valpkullar. Man måste dock vara beredd på att det innebär en livsstil att föda upp hundar. Det finns också en hel del man måste ha koll på innan första kullen kommer.

Det krävs i de allra flesta fall tillstånd för att få ha en verksamhet där man föder upp fler än en enstaka valpkull per år. En av de myndigheter man måste ha tillstånd från är Jordbruksverket, men det finns också andra myndigheter som kan vara bra att kontakta. Det kan många gånger också vara en fördel om man går med i Svenska Kennelklubben. Här kan man som uppfödare få råd, stöd och tips på hur man bedriver en uppfödning på bästa sätt. Man kan även registrera kennelns namn, vilket också fungerar som en slags kvalitetsstämpel på hunduppfödningen.

Det kan också finnas situationer då det inte räcker med att bara ha tillstånd från olika myndigheter. Om man väljer att ha sin kennel i en tätort, eller kanske till och med i lägenhet kan grannar, kommunen samt miljö- och hälsovårdsnämnden behöva lämna sina synpunkter. Om man vill skaffa en kennel bör man se till att skaffa tillstånden i god tid. Om de inte finns kan enorma problem dyka upp. För det första kan man få böter, och kenneln kan helt läggas ner. Som uppfödare kan man också riskera att få djurförbud under en lång tid.

Som uppfödare måste man dock vara medveten om att man inte kan åka iväg på semester när som helst, det går inte heller att räkna med sovmorgon eller liknande när valpkullen kommit. Då krävs det att hundarna vårdas dygnet runt. Man kan inte säga att man går hem klockan 17:00 och att kullen då får klara sig själv.