Innan du avlar fram en kull

Som uppfödare kan man snabbt upptäcka att det är väldigt givande att hålla på med avel. Man måste som uppfödare dock också komma ihåg att det ansvar som är förbundet med aveln är mycket stort. Som uppfödare måste man bland annat förhålla sig till de regler Svenska Kennelklubben satt ihop och det finns också flera lagar som handlar om djurskydd som en hunduppfödare måste hålla sig till. Som hunduppfödare kommer man också att stöta på flera etiska och moraliska värderingar rörande vad som är rätt och fel i samband med att man avlar fram valpkullar. Det gäller att man som uppfödare skapar ett eget förhållningssätt som till dessa. När det gäller värderingar måste man både se till hundrasen, valpköparna och hela rasen. Det som är moraliskt för en ras, kan vara helt otänkbart för en annan.

Det finns flera grundläggande regler hos den Svenska Kennelklubben och ett av de allra största kapitlen är just hur man tillämpar etik inom aveln. Man behandlar flera olika kriterier och områden här. En av de saker som behandlas är att man, även om en hund är fin, inte bör använda den i avel om den är sjuk, har en beteendestörning eller har någon form av funktionshinder.

Viktiga saker att tänka på innan man avlar fram kullen

Man bör innan man avlar tänka på flera olika saker. Bland annat är det som uppfödare extremt viktigt att man noga kontrollerar hundens armbågar, ögon, höfter och annat som ofta drabbas av olika sjukdomar. När man väl har fått valpkullen bör man alltid låta undersöka valparna för att utesluta att de drabbats av ärftliga skador med mera. Som uppfödare måste man också vara erfaren i hur sjukdomar sprids med gener. Om både en tik och en hanhund har anlag för diabetes eller annat kan det vara olämpligt att avla på dem.