Nyheter om hundar och resor

Om man ska resa bort och samtidigt har hund kan det vara en del extra att tänka på. I dag kan man ofta ta med sig hunden men om det rör sig om en tjänsteresa, en solresa till annat land eller liknande, hur gör man då?

Det har under senare tid dykt upp många olika hunddagis på marknaden. Här kan man som hundägare lämna hunden för ett par timmar eller rentav för flera dagar. Hunden får en egen liten bur, och ofta också en egen rastgård som hör till denna. Om man arbetar länge kan man till exempel lämna hunden på morgonen och hämta den efter arbetsdagen. Det har kommit nya regler gällande hur länge en hund får lämnas ensam samt angående transporter och dessa är rejält mycket tuffare än förr.

Om man till exempel ska hålla hunden i bur under en resa måste den ha mat och vatten, den ska rastas med vissa mellan rum och man får maximalt åka sex timmar innan hunden måste få vila från bilåkandet. Det är också så att hunden måste ha en rejält tilltagen bur och om man inte har detta kan man bli straffad med böter eller fängelse.

Om man vill ta med hunden på utlandsresa måste den ha pass, vara ID-märkt och vaccinerad. Det tar någon månad innan allt detta är klart så om resan dyker upp plötsligt kanske man inte hinner få hunden godkänd före utlandsresan. I dag är Sverige räknat som ett rabiesfritt land men allt fler nyheter pekar mot att det nog snart inte är så längre. Man har nämligen hittat fladdermöss med rabies på flera ställen i landet och man kan inte utesluta att även vanliga råttor och möss drabbats.

Om hunden får välja kommer den troligen helst vilja stanna hemma med hundvakt om resan är lång. Hunddagis fungerar ofta också bra.

Author: admin

Share This Post On