Snart dags för jakt!

Nu är det, efter en lång sommar, snart dags att börja jaga igen. Just nu kan man se flera olika annonser ute för olika jakthundar och många vanliga hundraser också för den delen.

Det har blivit allt vanligare att se hundar som, efter en lång tids avel åter igen används inom jakten, ofta i lite mindre jakter men i alla fall på väg tillbaka.

Man kan nämna rasen King Charles Spaniel som exempel. Denna ras har från allra första början varit en ren jakthundsras. Den blev dock sedan avlad på helt annat sätt. Rasen fick bland annat hälsoproblem som gjorde att den inte längre fungerade i skogen eller inom jaktens olika områden. Detta har dock börjat förändras igen och man ser hur allt fler uppfödare riktar in sig på att gå tillbaka till den rena och mer friska jakthundsmodellen. Hundrasen pudel är det i stort sett likadant med. Denna användes för jakt på fågel men blev sedan allt mer framavlad för att fungera på utställning samt olika hundtävlingar i agility och lydnad. Även denna hund kan man nu se på mindre jaktprov med mera.

Det är dock inte bara den friskare jakthundsmodellens fysiska egenskaper man vill åt, samt en friskare avel. Man vill också finna de mentala egenskaperna som rasen hade från början. Hundar som använts som spårhundar och som har anlag för detta fungerar till exempel utmärkt inom polis eller annan yrkeskår som ofta letar efter saker. Vid en viltolycka är det också bra att kunna ta ut en bra hund ur bilen och hjälpa till med ett eftersök direkt istället för att behöva vänta i flera timmar på att en eftersökshund ska komma till platsen.

Det förekommer dock varje år att hundar skadas under jakten, oavsett vilken ras eller typ de är av och man måste som hundägare vara medveten om detta.

Author: admin

Share This Post On